ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η αξιολόγηση της σωματικής δυσλειτουργίας απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση γιατί ο ανθρώπινος οργανισμός εμφανίζει πλήθος συνδέσεων που είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της ομοιοστασίας του. Η σωματική δυσλειτουργία αναφέρεται σε οποιαδήποτε μεταβολή ή προσαρμογή από τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού, που δεν σχετίζεται μόνο με το Νευρομυοσκελετικό σύστημα αλλά και με άλλα συστήματα του. 

Περισσοτερα...
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ανάλογα με το είδος της σωματικής δυσλειτουργίας και τον καθορισμό των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του θεραπευτικού πλάνου, επιλέγεται η εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών θεραπείας. Η θεραπεία συνήθως είναι πολυδιάστατη και δεν επικεντρώνεται μόνο στην κυρίαρχη αιτία του προβλήματος, καθώς η δυσλειτουργία προκαλεί, δευτερογενώς, προσαρμογές που επηρεάζουν ολόκληρη τη θεραπευτική διαδικασία και πρέπει να επιλυθούν για να προσφέρουν ένα ικανοποιητικό θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Περισσοτερα...
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό στάδιο σε όλη τη θεραπευτική διαδικασία αποτελεί η λειτουργική επανεκπαίδευση του ασθενούς με την κατάλληλη καθοδήγηση από τον ειδικό αποκατάστασης αλλά και με τη χρήση υπερσύγχρονων μηχανημάτων αξιολόγησης και θεραπείας. 

Περισσοτερα...